Online

Persoane juridice

Asigurarea respunderii profesionale

Asigurarea dată este aplicată în baza Legii Republicii Moldova nr.1533-XII din 25.02.1998  „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători”. Obiectul asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor.

 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se aplică la transportarea organizată a călătorilor cu transportul aerian, auto, feroviar şi fluvial.

 Transportatorii sînt obligaţi să încheie cu compania de asigurare contracte anuale de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători. Contractul de asigurare se încheie pînă la primirea licenţei la dreptul de a efectua transportări de călători, transportatorul avînd obligația reîncheierii contractului respectiv pentru o nouă perioadă.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:

a) cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele şi transportul electric;

b) cu transportul auto suburban, cu bacul, precum şi cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări şi excursii. 

 

Read more

Asigurare de raspundere civila generala

Business-ul legat de transportare necesită, în mod deosebit, asigurarea răspunderii transportatorului în privinţa securităţii încărcăturii. În anul 1956, la Geneva, conform Convenţiei transportării auto internaţionale (CMR) au fost stabilită responsabilitatea transportatorului faţă de încărcătura transportată. 

Read more

Carte Verde

Poliţă de asigurare “Carte Verde“ – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internaţional Carte Verde  în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obţinut dreptul de a emite propria poliţă de asigurare internaţională “Carte Verde”.  Scopul sistemului este facilitarea deplasării libere a autovehiculelor pe teritoriul statelor membre “Carte Verde”  şi protejarea intereselor victimelor prejudiciate de autovehicule înregistrate în alte state.

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007)  persoanele ce se deplasează cu autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova peste hotare sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale ale statelor membre Carte Verde.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  Carte Verde se încheie pe un termen de la 15 zile pînă la 12 luni.

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Carte Verde se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările în care pleacă Asiguratul, tipul autovehiculului şi termenul de asigurare.

Read more

Auto Casco

1. Informaţia de întroducere.
După cum ştiţi, masina – nu este un lux, ci un mijloc de transport. Accident rutier, furt, o fisură în parbriz, farurile sparte … – aceasta nu este o listă exhaustivă de situaţii şi probleme, care, din păcate, se pot întâmpla cu automobilul Dvs. pe drum sau pe un lot de parcare. Pentru a evita acest lucru nu este întotdeauna posibil, dar a prevedea o compensare în cazul apariţiei lor, este şi posibil, şi rezonabil…

În ziua de azi la fiecare pas noi putem nimeri în situaţii neplăcute, după apariţia cărora noi nu vom fi în stare sa întoarcem situaţia in favoarea noastră. Pentru astfel de situaţii şi există sigurarea CASCO.

2. Descrierea produsului.
Asigurarea CASCO – este un tip separat de asigurare de tot felul de deteriorări a autovehiculelor (furtul automobilului, deteriorare parţială, distrugere totală).

Dvs. puteţi să asiguraţi toate tipurile de mijloace de transport aflate în expluatare: autocamioane şi vehicule speciale, camioane si autobuze, autocare, autoturisme şi remorci, tractoare si tehnica specială. De asemenea, concomitent cu asigurarea contra Daunei sau Furtului maşinei, DVS. puteţi sa asiguraţi echipament instalat suplimentar (în afara completaţiei de bază): radio, sisteme de mavigare prin calculator, etc.

Diferenţă principală între asigurare CASCO şi AORC este că, în primul caz se asigură anume mijlocul de transport dar nu şi răspunderea civilă. În prezent, asigurarea CASCO oferă două tipuri de riscuri: Daune şi Furt. Cand masina este asigurată numai de la un risc, o astfel de asigurare este numită „CASCO parţială”, şi dacă este asigurată de ambele riscuri – „CASCO deplin”.

Read more

Asigurare benevola de sanatate a cetatenilor care pleaca peste hotarele

Este timpul să vă preocupați de liniștea și siguranța DVS. departe de casă, atunci cînd plecați într-o călătorie în străinătate, pentru afaceri sau studii.

În timpul deplasării sau odihnei sunt probabile situaţii neprevăzute, care pot cere cheltuieli suplimentare: pentru tratamentul în cazul unor maladii acute sau traume, pentru transportare etc. Polița de asigurare medicală este garanția Dvs., că în situația critică nu veți rămâne de unul singur în fața dificultăților.

Asigurarea benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate nu este doar una obligatorie pentru obținerea vizelor la consulatele din RM, dar și una necesară. Veţi obţine protecţie împotriva multor riscuri și siguranța că nu vor apărea cheltuieli neprevăzute în legătură cu serviciile medicale și medicamentele necesare.

Read more

ASIGURAREA BENEVOLĂ GENERALĂ DE ACCIDENTE

Fiecare dintre noi dorește ca persoanele apropiate să fie în permanentă siguranța, însă sunt puțini cei care le pot oferi aceasta siguranța.  BAR ,,AXA BROKER’’SRL Vă propune să asigurați contra accidentelor membrii familiilor Dvs. și angajații întreprinderii pe care o conduceți.

Asigurarea benevolă de accidente – este o modalitate rentabilă de a proteja sănătatea și viața Dvs. şi a celor dragi, de apariția unor situații neprevăzute. Polița de asigurare Vă va ajuta să compensați cheltuielile survenite în urma producerii cazurilor asigurate, oferind persoanei asigurate sau beneficiarului numit de aceasta indemnizație băneas

Read more

Asigurarea incarcaturilor transportate (CARGO)

Asigurarea încărcăturilor transportate (CARGO)

Toate procedeele legate de efectuarea transportării sânt legate de posibilitatea unor prejudicii materiale: deteriorarea, distrugerea pierderea încărcăturii în diferite circumstanţe.

În scopul protejării intereselor patrimoniale de unele situaţii neprevăzute (în procesul transportării), posesorul încărcăturii poate contracta serviciile de asigurare oferite de către compania noastră.

Read more

Asigurarea bunurilor persoanelor juridice

Orice activitate în condiţiile economice actuale este însoţită inevitabil de riscul apariţiei unor cheltuieli neprevăzute ce au avut loc în rezultatul unor evenimente care au dus la deteriorarea sau pierderea bunului, care asigură efectuarea activităţii întreprinderii. Chiar şi cele mai stabile întreprinderi  sunt expuse riscului producerii unor pagube, legate de calamităţi naturale, factorul uman, uneori şi acţiunea ilicită a terţelor persoane. Minimizarea riscului se face prin mai multe metode, unul din ele fiind asigurarea bunurilor. Aceasta, este garanţia obţinerii rapide a fondurilor  pentru restabilirea bunurilor deteriorat în rezultatul producerii cazului asigurat, este sursa de finanţare pentru cheltuielile curente în cazul întreruperii procesul de producţie şi în rezultat garantarea securităţii întreprinderii.

Read more

Persoane fizice

Asigurarea de Bunuri

Casa ta este locul unde găseşti mereu linişte şi te simţi în siguranţă. Pentru menţinerea acestui confort, BAR,,AXA BROKER”SRL vă propune „Asigurarea de Bunuri” care vă protejează de situaţiile neplăcute ce se pot întâmpla oricând.

Ce riscuri acoperă poliţa de asigurare?

 • Incendiu, explozie, precum şi explozie de gaz;
 • Inundaţii;
 • Prejudicii cauzate terţilor (furt, tîlhărie, etc.);
 • Calamităţi naturale (uragan, cutremur de pămînt, ploi torenţiale, etc.);
 • Daune tehnice (dauna mijloacelor de transport, căderea aparatelor de zbor şi elementelor acestora, acţiunea grindinei);
 • Dauna bunurilor, vieţii sau sănătăţii, cauzată de dv-stră vecinilor, în timpul utilizării bunului locativ.

Read more

Auto Casco

Asigurare auto CASCO

Deja ați asigurat automobilul, însă în calitate de conducăor aveți nevoie de o protecție de asigurare suplimentară în timpul călătoriei. O asemenea protecție Vă garantează polița de asigurare de accidente a conducătorilor auto de la BAR ,,AXA BROKER’’SRL.

Ce se consideră un accident?

Cauzarea daunelor sănătății și vieții conducătorului (traumă, leziune corporale, deces). În rezultatul accidentului rutier în timpul deplăsării sau parcării lui (coliziunii a două sau mai multe autovehicule, ciocnirii autovehiculului cu alte abstacole, răsturnarării, derapării, căderii lui, loviturii de pietre, căderii obiectelor sau autoincendiere). Incendiu – cu condiţia cazul va fi înregistrat la serviciul de pompieri (în orice caz chemaţi pompierii la faţa locului de incendiu, chiar de aţi reuşit sa stingeţi focul cu forţe proprii). Calamităţilor naturale (lovitură de fulger, ploi torenţiale, grindină, inundaţie, furtună, cutremur de pămînt, alunecări de teren, etc.)

Ce reprezintă o polița de asigurare CASCO?

Polita de asigurare CASCO este o asigurare facultative care se incheie pentru autovehiculele ce au fost supuse inmatricularii si acopera pagubele produse autovehiculului in urma unor avarii accidentale, fenomene natural, vandalism, conform conditiilor de asigurare agreate la momentul emiterii politei de asigurare.

Cum se calculează prima de asigurare

Sa (suma asigurată) x T% (tarif) = Pa (prima de asigurare)

Tariful (%) de asigurare «CASCO» oscilează în funcţie de mai mulţi factori, şi anume:

 • de vârsta autovehiculului;
 • de categoria autovehiculului, etc.
 • de teritoriul de acoperire;
 • de numărul şi stagiul persoanelor admise spre conducere;
 • profilul utilizării;
 • termenul de asigurare;
 • iar, dacă sunteţi deja clientul societăţii de asigurări atunci se va duce cont de „istoricul” dvs., astfel în dependenţă de numărul şi caracterul despăgubirilor prima de asigurare poate creşte sau scădea în cazul lipsei lor.

Read more

Asigurare benevola de sanatate a cetatenilor care pleaca peste hotarele

ASIGURAREA BENEVOLĂ DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR CARE PLEACĂ TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE

Pleci într-o călătorie în străinătate pentru a te odihni sau pentru a face studii? Atunci merită să te gîndești la siguranța ta departe de casă.

În timpul deplasării sau odihnei sunt probabile situaţii neprevăzute, care pot cere cheltuieli suplimentare: pentru tratamentul în cazul unor maladii acute sau traume, pentru transportare etc. Polița de asigurare medicală este garanția Dvs., că în situația critică nu veți rămâne de unul singur în fața dificultăților.

Asigurarea benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate nu este doar una obligatorie pentru obținerea vizelor la consulatele din RM, dar și una necesară. Veţi obţine protecţie împotriva multor riscuri și siguranța că nu vor apărea cheltuieli neprevăzute în legătură cu serviciile medicale și medicamentele necesare.

Read more

Carte Verde

Poliţă de asigurare “Carte Verde“ – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internaţional Carte Verde  în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obţinut dreptul de a emite propria poliţă de asigurare internaţională “Carte Verde”.  Scopul sistemului este facilitarea deplasării libere a autovehiculelor pe teritoriul statelor membre “Carte Verde”  şi protejarea intereselor victimelor prejudiciate de autovehicule înregistrate în alte state.

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007)  persoanele ce se deplasează cu autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova peste hotare sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale ale statelor membre Carte Verde.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  Carte Verde se încheie pe un termen de la 15 zile pînă la 12 luni.

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Carte Verde se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

 

Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările în care pleacă Asiguratul, tipul autovehiculului şi termenul de asigurare.

Obligaţiile Asiguratului în caz  de producere a evenimentului asigurat:

 • să ia măsuri, în limita posibilităţilor, pentru diminuarea pagubelor produse în urma accidentului rutier;
 • să comunice imediat organelor poliţiei sau altor organe de menţinere a ordinii de drept, despre accident, cerînd întocmirea de acte cu privire la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la pagubele provocate;
 • să prezinte victimei accidentului rutier şi poliţiei certificatul de asigurare „Carte Verde”, dacă poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din momentul dat se consideră că obligaţiunile Asiguratului sunt îndeplinite faţă de terţa persoană păgubită, iar răspunderea este asumată de către Biroul „Carte Verde” a ţării respective.
 • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului şi fila II „Duplicat” a poliţei este deja extrasă, este necesar să faceţi fotocopia „Originalului” şi să o transmiteţi păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din „Carte Verde”. Fila I a poliţei „Original” rămîne permanent la Asigurat.
 • dacă actele cu referinţă la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută să se indice nota: „Nu înţeleg limba”.

Atunci cînd planificaţi să  călătoriţi cu automobilul în străinătate nu uitaţi documentul de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru a evita toate neplăcerile cauzate de lipsa acestuia în cazul unui accident sau al unui control din partea organelor de poliţie.

Read more

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007) persoanele fizice şi persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate, sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs pe teritoriul republicii Moldova.

Caz asigurat:

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, caz asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

Contractul de asigurare:

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se realizează nemijlocit prin încheierea contractului de asigurare. Încheierea contractului de asigurare se solicită prin depunerea unei cereri de asigurare adresate BAR ,,AXA BROKER’’SRL.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia autovehiculelor utilizate în activităţi agricole sezoniere, înmatriculate cu numere temporare, numere străine.

Prima de asigurare:

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

Read more

Despre AxaBroker

10 ani

Pe piata

45 000 +

clienti fericiti

100%

reiting inalt

20 000 000 mdl

total vinzari