Asigurarea riscurilor în agricultură.

Subiecții asigurării:

Asigurarea culturilor agricole este destinată producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care activează pe teritoriul Republicii Moldova , exploatează și posedă în proprietate, arendă, sau în baza altui drept legal suprafețele pasibile de a fi asigurate.

Obiectul asigurării :

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale legate de obţinerea recoltei culturilor agricole și bunuri agricole aflate în circuitul civil asupra cărora, prin lege, nu sînt stabilite interdicţii sau limitări.

Poate fi asigurată: Roada culturilor agricole; Roada plantațiilor multianuale; Pepinierele pomicole şi viticole.

Riscurile asigurate :

Protecția de asigurare se extinde asupra următoarelor riscuri: Secetă excesivă, Grindină, Inundaţii, Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistență a plantelor, Furtuni , alte evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă.

Compania ”MOLDASIG„ SA poate încheia contracte de asigurare a roadei culturilor agricole la condițiile următoarelor pachete de asigurare:

  • Pachetul „Cheltuieli tehnologice” – suma asigurată constituie cheltuielile directe efectuate conform devizului tehnologic aprobat de comun acord;
  • Pachetul „Standard”- suma asigurată reprezintă costul roadei pe suprafața asigurată;
  • Pachetul „Standard Plus”- suma de asigurare reprezintă adunarea costului roadei preconizate pentru consum și costul roadei preconizate pentru prelucrare;
  • Pachetul „Fermieri mici și mijlocii” – suma asigurată reprezintă costul roadei pe un hectar, care este fix și nu poate fi modificat.