Asigurarea încărcăturilor transportate (CARGO)

Toate procedeele legate de efectuarea transportării sânt legate de posibilitatea unor prejudicii materiale: deteriorarea, distrugerea pierderea încărcăturii în diferite circumstanţe.

În scopul protejării intereselor patrimoniale de unele situaţii neprevăzute (în procesul transportării), posesorul încărcăturii poate contracta serviciile de asigurare oferite de către compania noastră.