Poliţă de asigurare “Carte Verde“ – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internaţional Carte Verde  în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obţinut dreptul de a emite propria poliţă de asigurare internaţională “Carte Verde”.  Scopul sistemului este facilitarea deplasării libere a autovehiculelor pe teritoriul statelor membre “Carte Verde”  şi protejarea intereselor victimelor prejudiciate de autovehicule înregistrate în alte state.

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007)  persoanele ce se deplasează cu autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova peste hotare sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale ale statelor membre Carte Verde.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  Carte Verde se încheie pe un termen de la 15 zile pînă la 12 luni.

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Carte Verde se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările în care pleacă Asiguratul, tipul autovehiculului şi termenul de asigurare.