Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007) persoanele fizice şi persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate, sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs pe teritoriul republicii Moldova.

Caz asigurat:

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, caz asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

Contractul de asigurare:

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se realizează nemijlocit prin încheierea contractului de asigurare. Încheierea contractului de asigurare se solicită prin depunerea unei cereri de asigurare adresate BAR ,,AXA BROKER’’SRL.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia autovehiculelor utilizate în activităţi agricole sezoniere, înmatriculate cu numere temporare, numere străine.

Prima de asigurare:

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.