Orice activitate în condiţiile economice actuale este însoţită inevitabil de riscul apariţiei unor cheltuieli neprevăzute ce au avut loc în rezultatul unor evenimente care au dus la deteriorarea sau pierderea bunului, care asigură efectuarea activităţii întreprinderii. Chiar şi cele mai stabile întreprinderi  sunt expuse riscului producerii unor pagube, legate de calamităţi naturale, factorul uman, uneori şi acţiunea ilicită a terţelor persoane. Minimizarea riscului se face prin mai multe metode, unul din ele fiind asigurarea bunurilor. Aceasta, este garanţia obţinerii rapide a fondurilor  pentru restabilirea bunurilor deteriorat în rezultatul producerii cazului asigurat, este sursa de finanţare pentru cheltuielile curente în cazul întreruperii procesul de producţie şi în rezultat garantarea securităţii întreprinderii.